X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

بارالهی!

یا الله

"بارالها!

 بااین دوری که من از تو احساس میکنم

 و این فاصله که من با تو ایجاد کرده ام

 تو چقدر به من نزدیکی!

 چه مهربان خدایی!

  پس آنچه که حجابی میان من و تو

گشته است چیست؟ "

 

دوست نزدیکتر از من به من است

وین عجب تر که من از وی دور

چه کنم با که توان گفت که او

در کنار من و من مهجورم!

سعدی

دوست عزیزم در دعاهایم! هستی شما هم مرا دعا کنید!