X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

شبهای قدر

 

 بسم الله

 

 

 

 

 

شب قدر یک شب امتدادی است،هیچ وقت قطع نمی شود. 

 

 این هم از الطاف الهی است،اگر زمین مستطیع بود شب قدر  

 

یک شب میشد چون زمین کروی است می بیند نه تنها اینجا  

 

شب قدر است می بیند فردا که روز شد صبح ما افق شب قدر  

 

کشور دیگری است.

 

در حقیقت از شب ۱۸و ۱۹و۲۰و۲۱و۲۲و۲۳و۲۴ که تمام می شود  

 

در کرهء زمین هفت شب ، شب قدر است که این از الطاف الهی است. 

 

همیشه می گوئیم بالا برویم اما در این ایام می فرمایند  

 

نه شما باشید ما خودمان را تنزل می دهیم و به ارض   

 

می آئیم شبهای قدر اینطور است.....  

 

استاد صمدی