X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

راه راست!

 با نام خدا 

 

خداوندی که هرچه آفرید 

 

 جمیل و زیباو نیکو آفرید. 

 

... أَحْسَنَ کُلَّ شَیْءٍ خَلَقَهُ... 

سوره سجده آیه ۷

 

 

 سلام عزیزان!  

سلامی به الوانی رنگهای برگهای پاییزی! 

 

فکر میکردم که انبیا و مردان و زنان بزرگ راه حق  

 

وحقیقت روزانه بارها از خداوند میخواستند که  

 

آنها را به راه راست و مستقیم هدایت کند...  

 

و ما در مقایسه با آنها هر لحظه باید دست به  

 

درگاه باریتعالی باشیم که مبادا شیطان درون  

 

و بیرون رخنه ای پیدا کرده و ما را از راه راست  

 

و درست منحرف کند.  

 

ای خدا.... 

ای عظیم از ما گناهان عظیم  

تو توانی عفو کردن در حریم 

 

ما ز حرص و آز خود راسوختیم 

 

وین دعا را هم ز تو آموختیم  

حرمت آنکه دعا آموختی 

 

در چنین ظلمت چراغ افروختی 

 

دستگیر و ره نما توفیق ده  

جرم بخش و عفو کن بگشا گره 

 

مولانا  

 Apple 2 PineappleGrape 2 

شما که امروز به خانهء من آمده اید 

 

من شما را دعا میکنم و شما هم 

 

مرا دعا کنید. 

 

التماس دعا!