X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

خدا وجود دارد!

 با نام زیبایی آفرین هستی بخش! 

سلام دوستان خوبم!

 

دوستی این داستان زیبا را برایم فرستاده بود که فکر کردم 

 

آن را برای شما هم بنویسم: 

 

مردی وارد سلمانی میشود تا موهایش را کوتاه کند. 

 

به هنگام کوتاه کردن موها با مرد سلمانی از هر دری 

 

سخن میگویند تا میرسند به بحث ؛خدا؛... 

 

مرد سلمانی میگوید: من به خدا اعتقاد ندارم. 

 

مرد دیگر با تعجب میپرسد: چرا؟! 

 

سلمانی توضیح میدهد: وقتی در دنیا اینهمه آدمهای 

 

بیمار و فقیر و بدبخت و بیچاره وجود دارد وجود خدا بی معناست. 

 

اینهمه درد و رنج و ترس و بدبختی با خدای مهربان اصلا جور در نمی آید؟! 

 

مرد مشتری سکوت میکند. بعد از اتمام کار حسابش را پراخت کرده 

 

از مغازه خارج میشود. اما بعد از مدت کوتاهی با مردی ژولیده و کثیف  

 

با موها و ریش بلند و نامرتب وارد میشود و بالافاصله میگوید: 

 

من میگویم در این دنیا سلمانی وجود ندارد. 

 

مرد سلمانی میخندد و میگوید: چگونه این ادعا را میکنید وقتی  

 

من اینجا جلو چشمانتان ایستاده ام و همین حالا موهایتان را مرتب 

 

کرده ام؟! 

 

مرد میگوید: نه سلمانی وجود ندارد. اگر سلمانی وجود داشت این مرد  

 

موهایش اینقدر نامرتب و بلند ژولیده نمیشد. 

 

سلمانی باز میخندد و میگوید: البته که سلمانی وجود دارد ولی این 

 

مرد به من مراجعه نکرده که اینقدر موهایش بلند و ژولیده شده ... 

 

مرد با شوق فریاد میزند: دقیقا به همین دلیل هم خدا وجود دارد. 

 

وقتی مردم به سوی خدا نمی رویند و از دستورات او پیروی نمی کنند 

 

و از او کمک نمی خواهند دلیلی بر وجود نداشتن خدا نیست. 

 

اینهمه رنج و بدبختی و غم و اندوه برای این است که مردم خدا 

 

را فراموش کرده اند. 

 

 

 

إِنَّ الَّذِینَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا فَلَا خَوْفٌ عَلَیْهِمْ وَلَا هُمْ یَحْزَنُونَ

همانا آنان که گفتند پروردگار ما خدا است  

 

و  پایداری کردند نه بیمى بر ایشان است و نه اندوهگین میشوند. 

سوره الاحقاف آیه 13

BE BLESSED and

 

  ! BE A BLESSING TO OTHERS